Automatyzacja
CS II 300
CS II

Oszczędzające miejsce i koszty rozwiązanie dla elastycznych systemów produkcji

Kompaktowe magazyny CS II 300 można zestawiać zgodnie z własnymi pomysłami i potrzebami oraz połączyć je z systemami produkcyjnymi. System magazynowania posiada budowę modułową: umożliwia to zarówno indywidualne zestawienie jak również łączenie we wcześniej istniejące komórki wykrawające, laserowe i gnące. W każdej chwili możliwa jest również rozbudowa systemu.

Rozwiązanie oszczędzające miejsce i koszty

Zamiast skomplikowanego systemu magazynowego lub zastosowania kosztownych platform transportowo-podnośnikowych, kompaktowy system magazynowania oferuje rozwiązanie oszczędzające miejsce i koszty. Każda z zastosowanych palet posiada cztery rolki jezdne, które umożliwiają użycie zewnętrznego napędu przy zmianie palet. Napęd zewnętrzny z kolei stanowi podstawę do zwartej konstrukcji, utrzymując obszar przechowywania systemu do minimum. Kompaktowy system przechowywania obejmuje palety dla surowców, gotowych elementów i resztek złomu. Krótki czas instalacji i niskie wysiłki szkoleniowe pomagają również zmniejszyć poświęcony czas.

Odpowiednio do wymagań możliwa jest realizacja konfiguracji z dowolną liczbą sekcji i palet. Wersje z do 80 palet wiążą magazyn kompaktowy bezpośrednio z załadunkiem i rozładunkiem oraz z stacją gięcia.

Cechy szczególne

  • Wyższa wydajność produkcji
  • Rozwiązanie oszczędzające miejsce i koszty
  • Bezpieczne i czyste magazynowanie materiału
  • Elastyczna konfiguracja