Automatyzacja
MP Sheet Cat
MP Sheet Cat

Rentowność również przy małych seriach produkcyjnych

Dzięki nowemu manipulatorowi MP SheetCat AMADA oferuje możliwość automatyzacji załadunku wraz z nową maszyną lub jako modernizację. Większa wydajność i elastyczność odznaczają ten system, który zarówno podczas obsługi krótkich serii, jak również przy przetwarzaniu nagłych zamówień i średnich wielkości serii. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia manipulatorowi zmieszczenie się w najciaśniejsze przestrzenie.

W przypadku krótkich serii i nagłych zamówień, rozdzielone strefy bezpieczeństwa oferują bezpieczne środowisko pracy, tak że podczas produkcji możliwe jest już przygotowanie następnej blachy. Gwarantuje to tylko minimalne przerwanie produkcji, podczas gdy w tym samym czasie zmaksymalizowane zostaje wykorzystanie sprzętu produkcyjnego. To dotyczy również obsługi nagłych zamówień, które teraz mogą być przetwarzane efektywnie i ergonomicznie. Kontrola jakości i oddzielania materiałów z delikatnymi powierzchniami są wykonywane na stole podającym.

Cechy szczególne

  • Oszczędność kosztów dzięki minimalnemu czasowi wymiany materiału
  • Wyższa wydajność produkcji
  • Dłuższe cykle pracy maszyny bez konieczności ingerencji człowieka
  • Obsługa kilku maszyn jednocześnie
  • Większa efektywność kosztów
  • Polepszenie rentowności zwrotu inwestycji dla mniejszych serii

W przypadku małych serii zredukowane czasy wymiany materiału są zaletą, ponieważ dzięki jednoczesnemu załadunkowi i rozładunkowi są one ograniczone do minimum. Ponadto paleta surowego materiału może być użyta do przetworzenia planu produkcji z mieszanym formatem lub klasą, podczas gdy załadunek blachy z częściami mikro-krawędzi jest możliwy dzięki stacjonarnemu podnośnikowi nożycowemu.

MPSheetCat jest dostępny w dwóch konfiguracjach. Model MP SheetCat 3015 może być dodatkowo wyposażony w system przechowywania lub w element sortujący.